Akustiska dimensioner i svenskans språkmelodi

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Humanities

Description

Språkmelodi – som innefattar fenomen som svenskans melodiska ordaccenter men även en hel yttrandes intonation – realiseras fonetiskt i regel i första hand genom variationer i röstens grundton (även kallad F0 inom akustiken). Men ett flertal studier på svenska och andra språk har på senare tid visat att språkmelodin är akustiskt mera komplex och innefattar fler variabler och även fler aspekter hos själva grundtonen än vad som ofta tas hänsyn till.
I detta projekt frågar vi hur två språkmelodiska fenomen (ordaccenterna och fokusprosodi) realiseras fonetiskt i två olika svenska dialekter: stockholmska och skånska. Målet är att kartlägga fler potentiella akustiska korrelat till de valda språkmelodiska fenomenen utöver den – i viss mån redan kända – grövre variationen i grundtonen.
StatusActive
Effective start/end date2019/05/012020/04/30

Collaborative partners

Participants