"Analytiskt tänkande och grammatikundervisningens utmaning"

Project: OtherTeaching

Description

Bakgrunden till vårt pedagogiska utvecklingsprojekt är en försämring eller åtminstone stora problem när det gäller studenters kunskaper om och förhållande till grammatik. Utgångspunkten är att det finns en förhållandevis stor – och möjligen allt större – grupp studenter som förefaller har ett fragmentariskt eller vad man kan beskriva som ett impressionistiskt förhållningssätt till grammatiken. De sitter ofta tysta på lektionerna och signalerar inte att de inte förstår. På tentamen får de en del korrekta svar, men kunskapen är inte systematisk. De korrekta svaren tycks vara resultatet av gissningar och möjligen någon form av stimulus-respons – man svarar det man tror att läraren förväntar sig. För läraren blir både svaren och felen därför ofta helt ologiska och obegripliga. Viss information tycks studenterna i fråga alltså ha tagit till sig, men de har inte klarat av att omvandla denna till kunskap och systematik. Med andra ord tycks de inte ha förstått att de inte har förstått.

Målet med projektet är att förstå hur dessa studenter tänker och arbetar samt i förlängningen även försöka hitta en metod som får dem att nå längre och kunna tänka mer analytiskt och strukturerat. Att förstå svenska språkets struktur är grundläggande i de utbildningar vi bedriver vid Nordiska språk och ämneslärarutbildningen på Campus Helsingborg, och vi hoppas att en bättre förståelse av grammatik ska ge en bättre allmän förmåga. Vi avser följaktligen ta avstamp i grammatikundervisningen, men vi ser även ett högre och bredare mål som gäller hur vi kan och bör undervisa så att studenterna bättre tillägnar sig en förmåga att tänka analytiskt.
StatusFinished
Effective start/end date2016/01/012016/12/31

Participants