Anonyma Narkomaner i Sverige / Narcotics anonymous in Sweden

Project: DissertationIndividual research project

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Social Work

Description

Avhandlingsprojektet kommer bestå av fyra delstudier som fokuserar på föreningen Anonyma Narkomaners (NA) betydelse för dess medlemmar. NA är en ideell förening av män och kvinnor för vilka droganvändning blivit ett allvarligt problem. Syftet med gemenskapen är att medlemmarna ska avhålla sig från all typ av droganvändning samt sprida budskapet att det är möjligt att tillfriskna från beroende. NA:s verksamhet utgår från en traditionell tolvstegsmodell som anpassats till personer som upplever sig ha problem med narkotika. NA ser beroende som en potentiellt dödlig sjukdom som kan stoppas, men inte botas. Sjukdomen anses påverka varje aspekt av den beroendes liv och tar sig uttryck i en rad symptom, bland annat drogproblem, besatthet, tvångsmässighet, förnekelse och självcentrering. Sjukdomen diagnostiseras genom att man identifierar sig som beroende. Metoden för att stoppa sjukdomen från att fortskrida är att följa NA:s program för tillfrisknande, vilket är de tolv stegen.
StatusActive
Effective start/end date2018/09/032019/01/14

Participants