Arbetsstöd i din ficka: Utveckling och utvärdering av mWorks, ett digitalt hjälpmedel för arbetsåtergång, delaktighet och egenmakt för personer med psykisk ohälsa

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Medical and Health Sciences
StatusNot started

Collaborative partners

Participants