Arkiv kulturrevolutionen

Project: ResearchInternal collaboration (LU)

Research areas and keywords

Keywords

  • Kina, Kulturrevolutionen, Arkiv, Mao Zedong

Description

”Arkiv Kulturrevolutionen” har initierats vid Lunds universitetsbibliotek i syfte att tillgängliggöra och bevara kulturarvsmaterial utgivna av mass-organisationer och gräsrötter under den s.k. ”Stora proletära kulturrevolutionen” i Kina, 1966-1976. Projektet är f.n. unikt i sitt slag och större mängder material av detta slag från denna period i Kinas historia finns endast tillgängligt på ett fåtal platser i världen.
StatusFinished
Effective start/end date2017/08/012018/06/01

Participants