Att mäta socialt arbete

Project: Dissertation

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Social Sciences
  • Social Work

Description

Intresseområdet för min avhandling är mätningar av sociala problem och interventioner samt dokumenteringens och statistikens roll inom socialt arbete. Jag bygger min avhandling på ett material som samlats in inom ramen för forskningsprojektet "Blanketter, formulär och pappersgöra- expanderande dokumenteringspraktiker inom socialtjänst och sjukvård". Projektet leds av Katarina Jacobsson och Elizabeth Martinell Barfoed. I samband med att jag bedrev etnografiskt fältarbete kring en ledningsgrupp i socialtjänsten noterades en paradox mellan förväntningar på mätningar och statistik, vilka reflekteras i aktuella statliga initiativ för att förbättra och rationalisera socialtjänstens resultat, och vad som hände när dessa landade i den vardagliga praktiken på ett socialtjänstkontor. Fortsatt fältarbete planeras där jag utifrån en kunskapssociologisk i kombination interaktionistisk ansats ämnar studera vad som händer kring siffror på ett socialtjänstkontor.
StatusFinished
Effective start/end date2014/09/012019/01/01

Participants

Related research output

Teres Hjärpe, 2019 Feb 28, In : Social Inclusion. 7, 1, p. 185-195 10 p.

Research output: Contribution to journalArticle

View all (1)