Att utbildas till svensklärare i teori och praktik

Project: Research

Description

I projektet Att utbildas till svensklärare i teori och praktik följer, dokumenterar och analyserar jag i en longitudinell studie fyra lärarstuderande – Jasmin, Maria, Mattias och Niklas – från deras första termin på utbildningen till deras avslutande termin. Alla har svenska som sitt huvudämne i sin utbildning, medan två av studenterna har samhällskunskap som andraämne och två av dem har historia. Genom ett antal träffar per år där studenterna/informanterna deltar i gruppintervjuer fångas deras utveckling från studenter till lärare och inte minst deras utveckling i tal, tanke och förhållningssätt när det gäller relevanta och grundläggande frågor som exempelvis kunskapssyn, synen på svenskläraren, synen på språkvård och synen på ämneskunskaper. Dessa kopplas till mer övergripande diskussioner om exempelvis professionalism, didaktik, teori och bedömning.

Projektet Att utbildas till lärare i teori och praktik är ett longitudinellt och både praxisnära och teorinära projekt med tydlig studentmedverkan. Flera av utgångspunkterna är följaktligen nya och därmed relevanta, inte bara för företrädare för och undervisare inom lärarutbildningar, utan även för lärarstuderande, kanske främst mot grundskolans senare år och gymnasiet. Utgångspunkterna är även relevanta för arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom lärarutbildningen vid Lunds universitet.
StatusNot started

Participants