Augmented Reality-based Visual Assisstant Tool for Climate Change Communications - visAR

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Environmental Sciences
  • Geosciences, Multidisciplinary

Keywords

  • Augmented Reality, Climate Change Communications

Description

För att bättre kunna kommunicera potentiella klimatförändringar och bidra till ett hållbart samhälle, behöver konsekvenser av dessa förändringar konkretiseras för de aktörer som berörs, inklusive medborgare som kan påverkas. Försök att uppnå detta har gjorts genom användning av visuella hjälpverktyg. Dock är dagens visuella verktyg vilka presenterar klimatförändringar på global och regional skala inte tillräckliga för en effektiv, ändamålsenlig kommunikation. Nyligen genomförda studier inom området visar att det finns ett stort behov av nya visuella hjälpmedel som stödjer kommunikation av klimateffekter på lokal nivå, och inbegriper hög interaktion med den verkliga världen.

I detta projekt kommer vi att utveckla och utvärdera ett visuellt hjälpmedel som bygger på ”Augmented Reality” (AR)-teknik för att tillfredsställa nämnda behov. AR-tekniken gör det möjligt för användare att använda sin smartphone-kamera för att få en bild av det verkliga landskapet, och sedan projicera en bild/karta över t.ex. potentiell översvämning på grund av skyfall eller havsnivåhöjning på den verkliga världen, för att därigenom visualisera hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka en viss plats. Projektet kommer att utveckla ett AR-baserat visualiserings- och stödsystem för kommunikation av klimatpåverkan (VisAR).

Det bör noteras att Augmented Reality (AR) är något annat än Virtual Reality (VR), som är ett annat mycket populärt verktyg idag. Medan AR länkar simuleringsmaterial med den verkliga världen simulerar VR händelser i en virtuell miljö som inte behöver vara verklig.

Vertyget kommer att utvecklas och utvärderas genom ett samarbete mellan GIS-Centrum, Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap och Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet vid Lunds universitet. Fyra kommuner, Botkyrka, Danderyd, Norrköping och Linköping, samt SMHI kommer vidare att involveras för kravanalys, design och test av verktyget. Dessa organisationer, tillsammans med gymnasieelever och medborgare, ingår i gruppen slutanvändare av verktyget, och kommer att delta i utvärderingen av produkten.
AcronymvisAR
StatusFinished
Effective start/end date2019/03/152019/12/31

Participants