Autoepitafiet i Sverige under 1600- och 1700-talen

Project: Research

Description

Projektet ”Autoepitafiet i Sverige under 1600- och 1700-talen” har finansierats av Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning. Det mycket omfattande materialet till studien har insamlats under flera års tid och skrivandet har utförts i omgångar, vårterminen 2012, höstterminen 2016 samt vårterminen och höstterminen 2017. Resultatet framlades vid konferensen ”Att dikta för livet, döden och evigheten. Nya teorier, metoder och infallsvinklar i forskningen kring tillfällesdiktning 1500–1800”, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, den 26–28 april 2017, som jag arrangerade tillsammans med professor Arne Jönsson, filosofie doktor Valborg Lindgärde och doktoranden Arsenii Vetushko-Kalevich. 26 forskare från Norden, Baltikum, Ryssland och Tyskland presenterade där sin forskning i ämnet tillfällesdiktning, och ett tjugotal särskilt inbjudna åhörare deltog aktivt. Studien kommer att utvidgas och publiceras i boken "Att dikta för livet, döden och evigheten. Tillfällesdiktning 1500‒1800" ("Poems for Life, Death and Eternity. Occasional Poetry 1500‒1800"), som planeras utkomma under år 2018.
StatusFinished
Effective start/end date2012/01/012017/12/01

Participants

Related research output

Daniel Möller, 2017 Apr 27. 18 p.

Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

View all (1)