Avtalsrätten i omvandling

Project: Research

Description

Forskningsprojekt i allmän avtalsrätt

Layman's description

Den svenska avtalsrätten genomgår idag en stark omvandling. Den indelning som vår avtalsrätt tidigare vilat på gäller inte längre, t.ex. uppdelningen mellan nationellt och internationellt, mellan offentligt och privat och mellan varor och tjänster, där det sista begreppsparet idag kompliceras av att alltmer av det som omsätts har formen av immateriella tillgångar (mjukvara och information). I detta projekt söker vi med dessa tre utvecklingslinjer i fokus analysera och finna de gemensamma principerna i den allmänna avtalsrätten idag. Att avtalsrätten i många avseenden 'vuxit ifrån' Avtalslagen från 1915 är de flesta överens om, men hur dagens avtalsrätt istället ska förklaras är inte lika klart. De klassiska svenska rättskällorna är inte längre uttömmande. Rättsvetenskaplig forskning är nödvändig för att hålla avtalsrätten 'i takt med tiden' när lagen är så gammal och rättsfallsmaterialet så knapphändigt.
StatusNot started

Participants