Bakgrunden till begreppet Einfühlung hos Edith Stein

Project: Other

Description

I sin doktorsavhandling Zum Problem der Einfühlung, utkommen i tryckt version 1917, utformar Edith Stein ett begrepp om empati, (Einfühlung) som blir centralt för hennes filosofi. Före Stein utvecklades begreppet Einfühlung framförallt inom det filosofiska området estetik och fick först efterhand en tillämpning även inom psykologi och socialvetenskap. Detta visar på ett intressant samband mellan konstförståelse och förståelse av andra individer. Denna artikel är en kommentar till min översättning av Edith Steins doktorsavhandling.

Layman's description

I vardagslivet är vi alltid inblandade i aktiviteter som bygger på att vi förstår andras avsikter och handlingar. Denna samverkan med andra bygger på empatisk förståelse. Ordet "empati" kommer från ett tyskt ord "Einfühlung", som bland annat utvecklades av den tyska filosofen Edith Stein. Men ordet Einfühlung användes först för att beskriva hur vi förstår konst. I min artikel belyser jag detta samband mellan konstförståelse och förståelse av andra.
StatusNot started

Participants