Bärande utomhusträ

Project: Research

Description

Projektet handlar om att genom egenskapsförbättrande processer, s.k. kemisk modifiering, ta fram innovativa produkter och nya användningsområden för det modifierade träet. Kemiska modifieringsmetoder (acetylering och furfurylering) har använts i stor omfattning för icke-bärande konstruktioner, men det finns kunskapsluckor att fylla vad gäller teknisk prestanda för bärande konstruktioner, dimensionering, produktionsteknik för nya, inhemska, träslag, limbarhet, målningsbarhet och marknadsmässighet för lastbärande utomhuskonstruktioner baserade på modifierat trä. Kunskapen om träförband (mekaniska förband eller limförband) för modifierat trä är mycket begränsad.

Målet är att ta fram innovationer som lämpliga förband och lämplig konstruktiv utformning av utomhuskonstruktioner (t ex broar, vindkrafttorn, vägräcken och stolpar). Marknadspotentialen för innovationerna ligger dels i en allmänt ökad användning av trä, och dels i en marknad för användning av nya träslag för modifiering – inhemska träslag. Genom att använda modifierat trä kan också vissa typer av konstruktioner utformas på ett enklare sätt, med mindre krav på fördyrande konstruktivt träskydd, vilket ger konkurrensfördelar.
StatusFinished
Effective start/end date2017/09/012020/11/30

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • KTH Royal Institute of Technology
  • Research Institutes of Sweden (RISE)

Participants