Barnens och barnets bästa - möjligheter och utmaningar

Project: Research

Description

Projektet har som övergripande syfte att undersöka och analysera principen om barnets bästa i praktiken, med fokus på det spänningsförhållande som kan finnas när både enskilda barns bästa och en grupp barns bästa ska beaktas. Empirin utgörs av intervjuer med skolor och HVB-hem där projektet undersöker hur dessa verksamheter resonerar kring och hanterar normbrytande beteende hos tonåringar som riskerar att påverka gruppen negativt. Projektet har även särskilt intresse för vilken betydelse barnkonventionens nya status som lag i Sverige kan innebära i praktiken.

Forskningsprojektet finansieras av Stiftelsen Justa Gardi stiftelse och pågår under 2020.
StatusActive
Effective start/end date2020/01/012020/12/31

Participants