Belysa – miljöfaktorers inverkan på fotgängares och cyklisters beteende i skymning och mörker

Project: ResearchInterdisciplinary research

Short titleBELYSA
StatusNot started

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Swedish National Road and Transport Research Institute
  • Linköpings municipality
  • Lund Municipality

Participants