BIM för koordinering av riskmedvetet, miljöriktigt och digitaliserat byggande

Project: ResearchCollaboration with industry

Research areas and keywords

Keywords

Description

Genom en BIM-baserad arbetsmetodik beskriva och utveckla risker, potential och förändringskrav av ett obrutet informationsflöde för omställning mot ett robust och miljöriktigt industriellt bostadsbyggande genom digitalt integrerade värdekedjor. En viktig del är att kunna mäta förändringen.
• Hur kan risk- och robusthetsmått utvecklas så att de med BIM-verktyg utgör ett effektivt stöd för processens aktörer?
• Vad är, hur mäts, hur målsätts och hur åtgärdas produktiviteten för samtliga parter i värdkedjan?
• Vilka nya arbetssätt, samverkansformer och processer har potential?
StatusFinished
Effective start/end date2016/12/202018/12/31

Collaborative partners

Participants