BioDiv-Support: Scenario-based decision support for policy planning and adaptation to future changes in biodiversity and ecosystem services

Project: Research

Description

Förlust av biologisk mångfald är ett av vår tids största problem globalt. Biologisk mångfald omfattar all variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer på jorden, vilket i praktiken betyder att det ska finnas en variationsrikedom i landskapet med många naturtyper, olika arter och stor genetisk variation inom arterna.Bland de största hoten mot biologisk mångfald är klimatförändringar, biotopförstöring och annan mänsklig påverkan. En rik biologisk mångfald kan även vara beroende av mänsklig påverkan. Ett exempel är renhållningen i Skanderna. Bergsmiljöer är en av våra hittills mest oförstörda miljöer, ofta med historiskt liten påverkan från luftföroreningar och mänsklig aktivitet, men med risk för stor störning från klimatförändringar.I denna forskning fokuserar vi på tre bergsmiljöer: Skandinaviska bergskedjan (Skanderna), Guadarramabergen i centrala Spanien, och Pyreneerna (gränsen Frankrike och Spanien). I dessa områden kommer vi att studera påverkan av förändringar på grund av klimatförändringar, ökad brandrisk, utsläpp från nya sjöfartsleder i Arktis då isutbredningen minskar, mänsklig påverkan på marken (så som hur renar tillåts beta) och luftföroreningar. Vårt arbete syftar till att hjälpa till i planeringen och klimatanpassningen i bergsregioner. Vidare kommer vi att sträva efter att öka kunskapen om processer och samband mellan drivkrafter som påverkar framtida ekosystem i bergsregioner.
StatusActive
Effective start/end date2018/01/012022/03/31

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • University of Gothenburg
  • Gothenburg Global Biodiversity Centre

Participants