BioInnovation: Framtidens Biobaserade Byggande och Boende - DP4: Produktutveckling

Project: Research

Description

Målet för projektet är att skapa förutsättningar för att öka användningen av biobaserade produkter och tjänster använda i framförallt byggnadssektorn i Sverige och Europa och öka konkurrenskraften i den svenska trämanufakturindustrin. Ett av de allra viktigaste syftena med projektet är att åstadkomma implementering av de forskningsresultat som framkommit i forskningsprojekt i reella produkter/processer i industrin. Projektet fokuserar på de tre värdekedjorna, industriellt träbyggande, ROT-sektorn och interiöra lösningar, vilka är av stor betydelse för svenskt näringsliv och som har förmågan att bidra till omställningen till ett biobaserat samhälle

I delprojekt 4 "Produktutveckling" studeras industriellt prefabricerade, effektivare bjälklag (lägre bygghöjd, längre spännvidd med bibehållen prestanda, förbättrad prestanda vid bibehållen bygghöjd/spännvidd), slankare innerväggar (med bibehållen prestanda med avseende på ljudisolering, bärförmåga och/eller stabiliserande funktion), slankare ytterväggar/klimatskal (med bibehållen prestanda vad gäller värmeisolerande, fuktskyddande och bullerskyddande funktion) samt nya tillämpningar för biobaserade skivmaterial. De föreslagna lösningarna utvärderas inte enbart ur tekniskt perspektiv utan även ur hållbarhetsperspektiv, det vill säga ekonomisk hållbarhet (konkurrenskraft och produktionsmässighet) samt ekologisk hållbarhet.
AcronymFBBB
StatusFinished
Effective start/end date2015/12/012018/12/31

Collaborative partners

  • Lund University
  • SP Technical Research Institute of Sweden (lead)
  • Linnaeus University (Joint applicant)
  • Chalmers University of Technology (Joint applicant)
  • Luleå University of Technology (Joint applicant)

Participants