Biomarkers and Genetics CardioPulmonary Physiology Study

Project: Research

Description

BACKGROUND:
Coronary artery disease (CAD) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are strongly associated in the population, which is only partly explained by smoking and airborne pollution. CAD, but not COPD mortality has decreased in many countries. The latter may be due to under-diagnosis of early COPD. Particularly in risk groups where both COPD and CAD are common the COPD-CAD relation and the relevance of early COPD diagnosis for risk stratification and interventions should be studied.

AIMS:
We aim to evaluate:
1.) If undiagnosed COPD is significant a cause of symptoms in patients that were sent for ischemia testing.
2.) The relation between COPD and CAD in these patients, accounting for clinical data and plasma-biomarkers and if these factors sharpen risk prediction in patients with COPD +/- CAD.
3.) The hypothesis that patients with angina but no obstructive CAD have autonomic dysfunction and reduced lung function.

RESEARCH PLAN:
We use a patient cohort with suspected or known CAD that were clinically sent for ischemia testing with myocardial perfusion imaging in Malmö (n = 443, by April 26th, mean age 66; 44% women) that also underwent spirometry and left blood. Whereas ischemia was seen in 13 %, new COPD was diagnosed in 22 % (28 % in all).

Subprojects:
1.) In subjects with new COPD we will assess symptoms and evaluate if the diagnosis and subsequent interventions improved symptoms, compared with controls (no COPD).
2.) We will relate clinical data, lung function and cardiovascular and inflammatory plasma-biomarkers to CAD and its severity and to 1-year outcomes in the cohort.
3.) Patients with typical angina but no obstructive CAD (n ≈ 30) will be tested for autonomic dysfunction, using TILT-testing and a GLP-certified method for autoantibodies at receptors in the cardiovascular system and airways.

IMPORTANCE:
We study patients with suspected or confirmed CAD, which we hypothesize is a risk group suitable for COPD screening. From preliminary results COPD were twice as common as ischemia. If COPD rather than ischemia is also a major cause of symptoms, this has implications for diagnostics and interventions in such common patients groups. Furthermore, if clinical data and novel biomarkers improve risk prediction in patients with early COPD +/- CAD new tools for directing interventions are given. Last, if autonomic dysfunction is a cause of angina as well as reduced lung function, novel studies and eventually whole new treatments are possible.

Layman's description

Bakgrund
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och åderförkalkning i hjärtat (kranskärlssjukdom) är två folksjukdomar som starkt hänger ihop. Det förklaras delvis, men inte helt, av rökning och luftföroreningar från yrke eller miljö. Dödligheten i kranskärlssjukdom (så som hjärtinfarkt), men inte KOL, har minskat i många länder. En viktig orsak är att KOL ofta diagnosticeras alltför sent. Vi behöver veta mer om sambandet mellan sjukdomarna hos patienter och hur tidig diagnostik av KOL kan göra nytta.

Målsättning
Vi studerar sambandet mellan KOL och kranskärlssjukdom hos patienter med misstänkt kärlkramp. Vi vill veta:
1.) Om KOL är vanligt och orsakar symtom hos dessa patienter.
2.) Hur sambandet mellan KOL och kranskärlssjukdom ser ut hos patienterna samt om proteiner i blodet (s.k. biomarkörer) kan förutsäga patienternas risk.
3.) Om patienter med kärlkramp men inga tecken på kärlförträngningar i hjärtat har en rubbad reglering av kärl och luftvägar, i sin tur orsakat av ett felriktat immunförsvar.

Arbetsplan
C:a 500 patienter, som utretts för kärlkramp med blodflödesmätning i hjärtat och som testat lungfunktion och lämnat blod, ingår.
1.) Vi följer dem som visat sig ha KOL, men normalt blodflöde i hjärtat, och utvärderar symtom/behandling.

2.) Vi analyserar hur lungfunktion och biomarkörer sammanhänger med kranskärlssjukdom, och hur det går för patienterna.

3.) Hos dem med kärlkramp men normalt blodflöde testas regleringen av hjärta-kärl med s.k. tipp-brädetest. I blodprov analyseras immunsvarets roll.

Betydelse
Våra preliminära fynd visar att KOL är dubbelt så vanligt som kranskärlsjukdom hos patienter med misstänkt kärlkramp. Om KOL också förklarar symtomen, bör man i högre grad beakta KOL som orsak till symtom som andfåddhet och bröstsmärtor. Studien visar också hur tidig KOL sammanhänger med kranskärlssjukdom, och hur vi kan förutsäga hur det går för patienter med båda sjukdomarna. Slutligen kan vi hitta nya samband mellan sjukdomarna, vilket i då slutändan möjliggör helt nya behandlingar.
AcronymBiG CaPPS
StatusActive
Effective start/end date2015/01/02 → …

Collaborative partners

Participants