Cancerbehandling & forskning

Project: NetworkNational collaboration

Research areas and keywords

Keywords

Description

I projektet Inspirerande Människor intervjuar Daniel Swärd bl a Nobelpristagare, OS-guldmedaljörer, entreprenörer, forskare
och låter ungdomar möta äldre och yngre positiva förebilder som kan inspirera dem.
Intervuerna är fritt tillgängliga på www.youtube.com/danielsword – där varje intervju representerar ett yrke.
Ungdomar kan se intervjuerna eller lyssna på dem när de tränar eller pendlar till skolan.
De kan också kontakta de intervjuade för att fråga dem om att bli mentor och ge dem personliga råd och vägledning i framtida yrkesval.
jag blev intervuad den 25 september 2017 och intervjun återfinnes på https://www.youtube.com/watch?v=RzDesNluwnI&list=PL-jR3_adm3Ez0ZkH3LtaOS-orU6jfCB30&index=48&t=0s

Layman's description

Lär dig om cancerbehandling av Professor i Medicinsk strålningsfysik Bertil R Persson som delar med sig av sin forskning. I samtal med författare och entreprenör Daniel Swärd. Bertils egna ord om sin forskning och sina upptäckter: "

1. Joniserande strålnings miljö
Min vetenskapliga karriär började 1963 med undersökningar av eventuella hälsoeffekter från de atmosfäriska kärnvapenprovens radioaktiva nedfall i livsmedelskedjan lav-ren-man. Dessa studier sammanfattades 1970 i min doktorsavhandling ” 55Fe, 90Sr, 134Cs, 137Cs and 210Pb in the Biosphere. Radiological Health Aspects of the Environmental Contamination from Radioactive Materials in Northern Sweden”. Sedan 1972 har jag också varit engagerad i fältstudier kring kärnkraftverken i Sverige med gamma-spektrometri, och studerat effekterna av olika parametrar på de uppmätta strålfälten. Med program i marin radioekologi och radio meteorologi medverkade jag i de svenska polarexpeditionerna Ymer-80, SWEDARP-1989-90, Arctic Ocean 1991, Sibiriska Tundran 1994, Arctic Ocean 1996. De vetenskapliga resultaten från dessa expeditioner har sammanfattats i ”Radioactivity exploration from the Arctic to the Antarctic”. På senare år har mitt intresse inom detta forskningsområde fokuserats till undersökningar av Polonium-210 och Bly-210


2. Nukleär Medicin
Redan 1967 började jag utveckla metoder för preparation och kvalitetskontroll nya radioaktiva läkemedel med kortlivade radioisotopen Teknetium-99m med halveringstiden 6 timmar. Jag utvecklade en 99mTc- svavel kolloid som var i kliniskt bruk för lever scintigrafi under 15 år i Lund. 99mTc-plasmin för diagnos av djup ven trombos användes också kliniskt.

4. Medicinsk hypertermi terapi
Under tidigt 1980-tal utvecklades tillsammans med kirurgen Lars-Olof Hafström och mina doktorander Magnus Bolmsjö och Per Nilsson tumör behandling med mikrovågsinducerad hypertermi. Denna utrustning applicerades för användning i kombination med strålningsterapi för behandling av ytliga tumörer och lade grunden för bildandet av Lund Science AB. Mikrovågs inducerad termoterapi har senare även tillämpats med framgång i behandlingen av benign prostatahyperplasi med användning av en interstitiell mikrovågsantenn införd i en kateter vilket blev grunden för bildandet av Prosta Lund AB. Även laserinducerad hypertermi för levertumörer utvecklades, vilket senare resulterade i bildandes av Clinical Laser AB i Lund.

5. NMR (Nuclear Magnetic Resonance) MR
Jag började redan 1982 med biomedicinska tillämpningar av kärnmagnetisk resonans "NMR" . Tillsammans med mina doktorander och duktiga ingenjörer byggde vi 1983 Skandinaviens första MR-kamera, en specialutrustning för att utföra in vivo NMR-studier i både djur och människa. Detta blev embryot till den nationella 7-tesla forskningsresurs som vi nu sedan 2015 har i Lund, med reliken av den första MR-scannern som pryder ingången till avdelningen.

6. Radio-Elektro terapi.
Strålbehandling i kombination Pulsade elektriska fält "PEF" visade ge mycket kraftig terapeutisk effekt på subkutana råttgliom tumörer. Upptäckten gjordes när vi skulle jämföra effekten av strålbehandling Pulsade elektriska fält "PEF" på subkutant inplanterade råtthjärntumörer. Behandlingen upprepades fyra på varandra följande dagar. Tumörernas tillväxthastighet reducerades extremt kraftigt vid kombinations behandling. Mikroskopisk undersökning genom färgning av tumörerna för Faktor-VIII (vonWillebrandfaktor) visade total avsaknad av blodkärl i tumör som kombinations behandlats

7. Strålbehandling i kombination med Immunoterapi
De mest elakartade hjärntumörer, den maligna gliom (även kallad glioblastoma multiforme -GBM- eller astrocytom grad IV) är bland de mest terapiresistenta humana tumörer. Det faktum kan förklaras av det sätt den maligna gliom växer i hjärnan. Tumören sprider sig utåt från ett centrum, som med tiden förvandlas till nekros, och tumör fronten växer genom att successivt döda omgivande normala hjärnceller, neuronala och gliaceller. Tumören har en oregelbunden form, ofta med armarna skjuter in i hjärnan på en bläckfisk-liknande tillväxt. Vidare sänder tumören migrerar tumörceller in i omgivande hjärna. Leif G. Salford kallar dessa celler "gerillaceller" eftersom de gömmer sig i den normala cellpopulationen runt tumören. Han menar att nyckeln till framgång vid behandling av glioblastom, är en metod som når dessa vandrande "gerilla-celler". En klinisk studie med behandling av patienter med ett vaccin framställt av deras egna tumörceller transfekterade med interferon-gamma genen."
StatusActive
Effective start/end date2018/04/11 → …

Participants