Cardiovascular Risk Factors for Falls and Fractures in the Elderly

Project: Dissertation

Description

En vanlig och relativt väl underbyggd uppfattning idag är att blodtryckssänkande och andra kardiovaskulära läkemedel bidrar till framtida fall och fraktur. Det är emellertid ofulltsändigt känt om även en predisposition för hypertoni och kardiovaskulär sjukdom och/eller overt kardiovaskulär sjukdom ökar risken för framtida fall och frakturer.

Layman's description

En vanlig och relativt väl underbyggd uppfattning idag är att blodtryckssänkande och andra kardiovaskulära läkemedel bidrar till framtida fall och fraktur. Det är emellertid ofulltsändigt känt om även en predisposition för hypertoni och kardiovaskulär sjukdom och/eller overt kardiovaskulär sjukdom ökar risken för framtida fall och frakturer.
Short titleRisk Factors for Fall Trauma
StatusFinished
Effective start/end date2011/11/292018/06/07

Participants