Cell aging, inflammation, and mitochondrial dysfunction in psychiatric illness

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Psychiatry

Description

Mitochondrial abnormalities, cellular aging, inflammation and oxidative stress may be involved in mood, anxiety disorders, and suicidality. These biological systems interact and may characterize a biological phenotype that can give
rise to psychiatric manifestations including depression, anxiety, and suicidality. We need to better characterize these biological alterations in depression and anxiety so that their clinical significance can be fully appreciated, and so that specifically targeted
interventions can be designed. We propose a study to assess mitochondrial
abnormalities, inflammation, oxidative stress and cellular aging in patients with mood and anxiety disorders and healthy controls using a comprehensive set of assays and
mediums

We will do cross-sectional and longitudinal assessments including behavioral ratings, blood and cerebrospinal fluid (CSF) sampling for specific biomarkers, and bioimaging.

Subjects will then be stratified on the bases of biological markers and the antidepressant and anxiolytic effects of N-Acetylcystein (NAC) and Omega-3 fatty acids will be investigated.


The overall aims of this study are to: i) Better understand novel aspects of the pathophysiology of mood and anxiety disorders, and ii) Test if these biological alterations can be reversed with add-on NAC or Omega-3 fatty acids treatment in a selected group of patients, thereby improving function and psychiatric symptoms.

Layman's description

Depression- och ångesttillstånd är vanliga och kopplat till höga samhällskostnader, stort lidande, samt ökad risk för suicid och kroppsliga sjukdomar. Då många patienter inte blir friska med tillgängliga behandlingar vill vi undersöka biologiska mekanismer bakom dessa sjukdomar, för att identifiera nya angreppspunkter för mediciner samt biomarkörer för behandlingssvar.

Stress kan leda till en ogynnsam cellulär miljö med inflammation och oxidativ stress vilket i sin tur kan leda till att mitokondrierna, "cellernas kraftverk", fungerar sämre och att cellerna åldras snabbare. Vi tror att dessa biologiska mekanismer, i vissa fall, kan leda till och vidmakthålla psykiatriska symptom såsom depression och ångest. Under min doktorandtid samt som postdoc på University of California, San Francisco har jag studerat dessa biologiska mekanismer hos psykiatriska patienter och funnit bevis för att de övergår diagnostiska gränser och kan vara kopplade till olika typer av symptom.

Det övergripande syftet med detta projekt är i) studera kopplingen mellan olika typer av psykiatriska symptomprofiler och inflammation, cellåldrande och mitokondriell dysfunktion, och ii) undersöka om man genom att påverka dessa biologiska system med läkemedel eller livsstilsinterventioner kan förbättra de psykiatriska symptomen.

StatusFinished
Effective start/end date2016/01/012018/12/31

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Department of Psychiatry, University of California San Francisco (UCSF) School of Medicine, San Francisco, CA, USA.
  • Van Andel Research Institute

Participants

Related projects

Åsa Westrin, Daniel Lindqvist, Livia Ambrus, Sofie Westling, Johan Fernström, Filip Ventorp, Lil Träskman Bendz, Lars Hallberg, Charlotta Sunnqvist, Lena Brundin, Lars Ohlsson, Lennart Ljunggren, Anna Gustafsson & Owen M Wolkowitz

2015/01/05 → …

Project: Research

View all (1)