Coach för samtliga grupphandledare av examensarbetsskrivande studenter och examinator av samtliga examensarbeten inom lärarutbildningen i Halmstad 2005-2008.

Project: OtherTeaching

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Educational Sciences

Keywords

Description

När jag blev gästprofessor vid Högskolan i Halmstad 2005 ombads jag att införa den modell för coaching av handledare och grupphandledning av studenter, som jag utvecklade tillsammans med Gunnar Andersson vid Lunds universitet, för samtliga examensarbeten inom lärarutbildning i Halmstad. Projektet startade hösten 2005 och jag var ansvarig för det t.o.m höstterminen 2007. I uppdraget ingick att tillsammans med den första omgången grupphandledare utveckla projektet med utgångspunkt från Lundamodellen. Under projektets gång anordnade jag en heldag där handledarna tillsammans bedömde och betygssatte uppsatser i syfte att utforma gemensamma bedömningskriterier för lärarutbildningens examensarbeten. Under en period knöts också lärare från grund- och gymnasieskolor till grupphandledningsprojektet och fungerade som s.k. medreflektörer. Medreflektörernas uppgift var att kommentera godkända examensarbeten utifrån ett lärar- och skolperspektiv.
StatusFinished
Effective start/end date2005/08/152008/01/21

Participants

Related research output

Anders Persson, 2009, Lärarutbildningen, Högskolan i Halmstad. 25 p. (Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen; vol. 2009: 1)

Research output: Book/ReportReport

Eklund, M., Anders Persson & Ranagården, L., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Eklund, M., Anders Persson & Ranagården, L., 2008, Kongresrapport til den 10. nordiske læreruddannelseskongres. Jónsdóttir, K. & Jóhannsdóttir, Þ. (eds.). University of Iceland - School of Education, 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

View all (7)