Collective Bargaining in Europe

Project: Research

More filtering options
 1. 2019
 2. Sweden: collective bargaining under the industry norm

  Anders Kjellberg, 2019 May 20, Collective bargaining in Europe: towards an endgame. Müller, T., Vandaele, K. & Waddington, J. (eds.). Brussels: ETUI (European Trade Union Institute), Bruxelles, Vol. 3. p. 573 594 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. 2018
 4. Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund

  Anders Kjellberg, 2018 Mar 1, 1 ed. Lund: Department of Sociology, Lund University. 135 p. (Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility; vol. 2018, no. 1)

  Research output: Book/ReportReport

 5. Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning

  Anders Kjellberg, 2018 Feb 19, Avtalsrörelsen och lönebildningen 2017. Medlingsinstitutets årsrapport 2017. Andersson, B. (ed.). Stockholm: Medlingsinstitutet, p. 224-232, 290-292 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 6. 2017
 7. Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund

  Anders Kjellberg, 2017, 1 ed. Lund: Department of Sociology, Lund University. 105 p. (Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports; vol. 2017, no. 1)

  Research output: Book/ReportReport

 8. Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning

  Anders Kjellberg, 2017, Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016: Medlingsinstitutets årsrapport 2016. Andersson, B. (ed.). 2017 ed. Stockholm: Medlingsinstitutet, p. 216-224 9 p. (Medlingsinstitutets årsrapport).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter