Cultivating Swedish-ness? Urban gardening and social inclusion among refugees

Project: ResearchIndividual research project

Description

Även om det finns en lång tradition av odling i kolonilotter i Sverige har det de senaste åren uppstått en trend av en annan typ av lågskalig odling: så kallade stadsodling. Detta är långt ifrån unikt för Sverige utan snarare ett globalt fenomen. Det här forskningsprojektet kommer att studera stadsodlingsprojekt i Malmö-Lund-området och i synnerhet projekt som involverar nyanlända flyktingar och personer med invandrarbakgrund i utsatta områden.

Statliga myndigheter, kommuner, icke-statliga organisationer och grupper av odlare understryker fördelarna med stadsodling. Stadsodling kan till exempel förbättra livsmedelsförsörjningen och skapa arbetstillfällen. Det hävdas också ofta att odlandet stärker gemenskapen och sociala relationer bland stadsbor. Det här projektet fokuserar på dessa sociala aspekter av stadsodling. Kan stadsodling skapa lokal gemenskap och till och med ”integrera” nya svenskar? Upplever stadsodlare platsen de bor på annorlunda efter att de börjat odla?
StatusFinished
Effective start/end date2017/03/012018/12/30

Participants