Den inhemska hederskulturens storhet och fall, 1500–2000

Project: Research

Layman's description

När vi idag talar om hederskulturer och hedersrelaterat våld så associerar vi till invandrarkulturer och inflytandet från främmande religioner. För historiker är det en angeläget att föra fram att vi även i Norden haft en stark hederskultur som format människors tänkande. Det här projektet syftar till att undersöka den nordiska hederskulturen i ett långtidsperspektiv, från 1500-talet till nutid.

Flera sidor av den nordiska hederskulturen är svagt belysta i befintlig forskning. Ingen undersökning har behandlat hederskulturen i ett långtidsperspektiv, med de möjligheter att synliggöra förändringar och övergångar som en lång tidsaxel öppnar upp för.

Detta projekt syftar till att undersöka den nordiska hederskulturen i ett långtidsperspektiv, från 1500-talet till 1900-talet. Föremålet för undersökningarna är de hedersföreställningar som påverkat människors beteenden och tankar och hur detta fått olika konsekvenser för män respektive kvinnor.
Till syftet med studien hör också att dra nytta av de kunskaper vi har om dagens hederskulturer och med hjälp av dessa se och värdera den äldre hederskulturen på ett mindre distanserat sätt. Hederskulturens konsekvenser för genusrelationen sätts särskilt i fokus. Detta är i dubbel mening relevant, dels för att vi idag vet att hedersföreställningar i högsta grad är genusrelaterade och dels för att den nordiska historiska forskning som finns att tillgå i stor utsträckning är inriktad på manlig heder.

Ett annat viktigt delmål är att undersöka den nordiska hederskulturens upplösning, vilket det tidigare inte finns någon forskning kring.
StatusFinished
Effective start/end date2007/01/012010/12/31

Participants