Den olympiske nyhetsförmedlaren. Merkurius i tidigmodern press

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Humanities

Keywords

Description

När den kommersiella nyhetsjournalistiken växte fram i 1600- och 1700-talets Europa, var det vanligt att tidningar namngavs efter den romerska guden Merkurius: Le Mercure françois, Mercurius Britanicus, Merkuriusz Polski, Den danske Mercurius, Swenska Mercurius, Der Teutsche Merkur etc. Mot bakgrund av denna uppenbara paradox – samtidigt som den tryckta nyhetsförmedlingen tog ett första steg mot en modern masskommunikation sökte den legitimering i förmodern mytologi – och med stöd i bred litteraturvetenskaplig metodik undersöker projektet Merkuriusgestaltens många funktioner i tidigmodern press. Ett grundantagande är att de diskurser tidningssidornas starka Merkuriusnärvaro i både text och bild gav upphov till fick fylla medialt strategiska uppgifter och utnyttjades för att styra hur samtidens läsare uppfattade och förhöll sig till det faktaorienterade nyhetsflödet.
StatusActive
Effective start/end date2018/01/01 → …

Participants

Related activities

Zillén, E. (Speaker)
2019 Jan 22

Activity: Talk or presentationPresentation

Zillén, E. (Speaker)
2018 Dec 5

Activity: Talk or presentationPresentation

View all (2)