Den svenska modellens kvinnor och män. Elit och biografi i efterkrigstidens Sverige

Project: Research

Description

Projektet finansierades av Riksbankens jubileumsfond, 2006-2008
StatusNot started

Participants