Det sociala arbetets språk: en språklig analys av ekonomiskt bistånd

Project: Dissertation

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Social Work

Description

Genomföra en kritisk diskursanalys av beslutstexter om ekonomiskt bistånd samt intervjua socialarbetare som skriver denna typ av beslut. Genom detta hoppas jag få en bild av hur dessa texter används i konstruktionen av klienten och dennes behov samt se hur socialarbetare ser kring sin egen roll i denna konstruktion.

Layman's description

En språklig analys av ekonomiskt bistånd
Short titleDet sociala arbetets språk
AcronymDSAS
StatusActive
Effective start/end date2016/09/012022/03/01

Participants