Digital Cultures Research Node

Project: Network

More filtering options
 1. Infrastructure Imaginaries-A cultural Exploration of Emerging and Decaying Technological Systems

  Robert Willim

  Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

  2017/12/012017/12/31

  Project: Research

 2. Käll- och sökkritik i skolan

  Olof Sundin & Hanna Carlsson

  Internetstiftelsen i Sverige

  2017/02/012018/04/01

  Project: Research

 3. Öppna data - Faktas materialitet och fragmentarisering

  Olof Sundin & Jutta Haider

  Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

  2017/01/012018/12/31

  Project: Research

 4. Swedish biohacking

  Moa Petersén

  2015/03/012019/06/11

  Project: Research

 5. Big Data – small meaning – global discourses

  Jutta Haider, Johanna Rivano Eckerdal, Olof Sundin, Sara Kjellberg, Hanna Carlsson, Jens-Erik Mai, Jack Andersen, Camilla Moring, Trine Schreiber, Laura Skouvig & Fredrik Åström

  2015/01/012016/12/31

  Project: Research

 6. Data in the making

  Jutta Haider & Sara Kjellberg

  2015/01/012015/12/31

  Project: Research

 7. Der Einfluss von Suchmaschinen auf die Erstellung von Informationsprodukten

  Dirk Lewandowski, Olof Sundin, Fredrik Åström, Ulrike Spree, Jutta Haider, Hanna Carlsson & Sebastian Sünkler

  2014/01/012015/12/31

  Project: Research

 8. Creating trust: scholars, self-representations and online environments

  Sara Kjellberg, Helena Francke, Jutta Haider & Olof Sundin

  2013/01/012017/12/31

  Project: Research

 9. Green Search

  Jutta Haider

  2013/01/012017/12/31

  Project: Research

 10. Out/sourcing Knowledge

  Olof Sundin & Hanna Carlsson

  2013/01/012017/12/31

  Project: Research

 11. Encyclopaedias' Trustworthiness in the Digital Media Landscape

  Jutta Haider, Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin

  Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

  2011/01/012014/12/31

  Project: Research

 12. Climate Change Online

  Jutta Haider

  2010/01/012013/12/31

  Project: Research