Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer

Project: Research

Description

Diarienummer 2015-04740
Bidragsmottagare Lunds universitet
Institutionen för translationell medicin
Projektledare Anders Bjartell
Bidrag från VINNOVA 1 500 000 kr
Projektets löptid 2015 - 2017
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife)

Layman's description

Prostatacancer är mannens vanligaste cancerform i Sverige näst ytlig hudcancer. Korrekt karakterisering av tumören avseende grad och stadium är viktigt för val av bästa behandling. Tumörgrad bedöms med Gleason-gradering som bedömer tumörernas växtmönster i prostatabiopsier och detta är den bästa biomarkören för prognos av prostatacancer i dag. Bedömningen är dock subjektiv och arbetskrävande. I detta projekt utvecklar vi en datoriserad och automatisk bedömning av Gleason-gradering för snabb, reproducerbar och objektiv bedömning av tumörgrad.

Förväntade effekter och resultat
Datoriserade bildanalyser av Gleason-grad blir ett hjälpmedel för patologer, för snabb och exakt diagnostik av prostatacancer. Det kan leda till ökad reproducerbarhet och mindre variation mellan olika bedömare avseende tumörens aggressivitet. Det slutliga målet är att öka precisionen i individualiserad diagnos och behandling vid prostatacancer samt reducerade kostnader för samhället.

Planerat upplägg och genomförande
Datoriserad bildanalys utvecklas för bedömning av Gleason-grad i prostatabiopsier och prostatektomipreparat baserat på inskannade bilder från olika sjukhus. Programmet ska valideras och jämföras med utlåtande från erfarna patologer. Programmet ska kommersialiseras av Sectra.
AcronymDOGS
StatusNot started

Participants