Effecktiva värmeöverföringsprocesser vid medelhöga temperaturer genom användning av nanofluider baserade på jonbärande vätskor

Project: ResearchInternal collaboration (LU)

Description

experimental investigation of nanofluids based on ionic liquids. Aims to find efficient heat transfer processes at intermediate temperatures. VR-project.
Short titleionanofluids
StatusActive
Effective start/end date2018/01/012021/12/31

Participants