Ett digitalt verktyg för att ta kontroll över hemmiljön och ändra rutiner: ljus, aktivitet och sömn

Project: ResearchInternal collaboration (LU)

Description

Ljusnivåer i svenska hem är vanligtvis otillräckliga för att stimulera dygnsrytmen (eller det cirkadiska systemet), särskilt dagtid under de mörka månaderna av året. Detta kan leda till störd sömn. Samtidigt kan belysningsnivåerna kvällstid vara för låga för att äldre ska se bra när de utför uppgifter som kräver tillräckligt hög ljusstyrka och bländfritt ljus. Det är känt att äldre tillbringar mer tid i hemmet än yngre och att äldre ägnar sig i lägre grad åt fysisk aktivitet i vardagen. Dessutom är sömnproblem av varierande orsaker vanligt förekommande bland äldre.

Exponering för ljus under dagen, fysisk aktivitet och sömnkvalitet är sammankopplade och påverkas av både den fysiska miljön och individen själv. Men som äldre har man kanske inte kunskap om sina förändrade ljusbehov och hur ljuset kan påverka sömn. Man kanske inte gillar att ägna sig åt fysisk aktivitet och man upplever kanske att det är för kostsamt (pengar, ansträngning) att ändra utformningen av sovrummets miljö för att underlätta sömn.

För att hantera detta problem kommer ett interventionsprogram och digitalt verktyg utvecklas och utvärderas med syfte att stödja individens proaktivitet, dvs att individen själv engagerar sig i att anpassa sin hemmiljö, och därigenom uppnå bättre sömn, sinnesstämning och boendekomfort.
Short titleTa kontroll över hemmiljön och ändra rutiner
StatusActive
Effective start/end date2021/02/012023/01/31

Participants