Extern utvärdering av verksamheten vid forskningsinstitutet Arbetslivsinstitutet Syd i Malmö, 2004: Organisering av självärdering och författande av självärderingsrapport.

Project: Other

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Social Sciences

Keywords

Description

Alla anställda vid Arbetslivsinstitutet Syd har varit involverade i självvärderingsarbetet under hösten 2003. Först har en lägesrapport författats och mot bakgrund av den har varje anställd enskilt gjort en s.k. SWOT-analys - bedömt ALI Syds styrkor och svagheter samt de hot och möjligheter ALI Syd står inför. Personalen har därefter gjort en SWOT-analys i fem homogena
grupper: forskare, doktorander, "administratörer", forskningsassistenter och medarbetare med s.k. kombinationstjänst. Vid en personalkonferens har sedan den homogena SWOT-analysen redovisats i tvärgrupper, vilka också identifierat angelägna utvecklingsområden. Dessa utvecklingsområden har slutligen diskuterats på ett personalmöte och beslut har fattats om åtgärder som ska börja genomföras i början av 2004.
Extern utvärderare har varit professor Bengt Furåker, Göteborgs universitet.
StatusFinished
Effective start/end date2003/10/012004/03/31

Participants

Related research output

Anders Persson, 2004, (Unpublished) Arbetslivsinstitutet. 32 p.

Research output: Book/ReportReport

View all (1)