För vem skrivs patientjournalen? Språkliga drag i patientjournalanteckningar

Project: DissertationIndividual research project

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Specific Languages

Keywords

Description

I min avhandling kommer jag undersöka språket i patientjournalanteckningar. Jag är intresserad av vilka språkliga drag som karaktäriserar språket i patientjournaler, och om man utifrån dessa kan få en förståelse för vem patientjournalen riktar sig till: vårdpersonalen eller patienten?
StatusActive
Effective start/end date2019/09/012024/08/31

Participants