Förstärkt cancerrehabilitering

Project: Research

Description

Tekniska lösningar på organisatoriska mellanrum inom cancerrehabilitering samt kunskapsstärkande verksamhet. Ex en digital portal, kurser, Virtual reality och Augmented reality. Vi arbetar tillsammans med patienter och närstående och utgår från deras behov. HEla livet står i fokus där vården är en del i skapandet av hälsa.
StatusNot started

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Stiftelsen Lydiagården
  • Cancerkompisar
  • Nätverket mot cancer

Participants