Forskningens två horisonter. Kulturanalys av hur patienter och forskare möts i kliniska studier inom Parkinsonforskningen

Project: Research

Research areas and keywords

Keywords

Layman's description

Parkinsons sjukdom är en vanlig neurodegenerativ sjukdom som påverkar ungefär 1 % av personer över 65 år. Parkinsons sjukdom antas också bli vanligare när befolkningen blir äldre och lever längre. Förlusten av dopamin är en grundläggande egenskap hos sjukdomen. Det finns olika behandlingar av sjukdomen. En av dessa är celltransplantationer. Dessa behandlingar befinner sig fortfarande på forskningsnivå och kan vara etiskt känsliga genom att man transplanterar celler från foster och embryonala stamceller till den mänskliga hjärnan.
För att kunna gå vidare med denna medicinska forskning är det viktigt att veta hur människor ställer sig till denna typ av forskning som innebär såväl en viss sorts donationer som ingrepp i den mänskliga hjärnan. I detta projekt intresserar jag mig för hur patienter och medicinska forskare möter varandra i kliniska studier utifrån information, samtycke och delaktighet. Projektet är kulturvetenskapligt snarare än medicinskt.
StatusFinished
Effective start/end date2014/01/012017/12/31

Participants