Funktionella studier av lungor med syreförstärkt MRI

Project: Dissertation

Description

Utveckling av MR-metoder för att med hjälp av inhalerad syrgas göra regional kvantifiering av lungfunktion.
StatusNot started

Participants