Gallblåsecancer - fokus på riskfaktorer, prognos samt kirurgisk intervention

Project: Research

Description

Med projektet avser vi genom samkörning av stora nationella databaser (GallRiks, SweLiv och Cancerregistret) identifiera faktorer som före galloperation på benign indikation gör att gallblåsecancer kan misstänkas, vilket i förlängningen gör att handläggningen kan optimeras
Vidare kommer vi att kartlägga vilka patienter som går till utvidgad kirurg och jämföra utfall avseende komplikationer och överlevnad för grupperna accidentellt upptäckt gallblåsecancer vid gallstenskirurgi respektive gruppen som identifieras på annat sätt (symtom, radiologi etc) där båda grupper genomgår riktad kirurgi pga cancersjukdomen.
Short titleGallblåsecancer
StatusActive
Effective start/end date2014/05/01 → …

Participants