Games and Play - For Better, For worse

Project: Research

More filtering options
  1. 2013
  2. En sprucken verklighet. Den ludiska vägen från kris till hälsa i The Biggest Loser

    Jessica Enevold, 2013, Kris och kultur: kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia. Arvidsson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (eds.). Lund: Sekel Bokförlag, p. 129-152

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter