Gatutidningar och innovationer i välfärden

Project: Research

Description

Syftet med undersökningen är att i gatutidningsperspektivet försöka fånga den utveckling som lett fram till dagens sociala innovationspolitik och i förlängningen vad den fått för konsekvenser för hur välfärdssamhället hanterar sociala frågor och problem, i det här fallet hemlösheten.
De frågeställningar som skall besvaras är
• På vilka sätt har den lokala kontexten kring gatutidningen förändrats?
• På vilka sätt har gatutidningarnas villkor förändrats?
• I vilken utsträckning har målen med att få hemlösa/försäljarna ut på den öppna arbetsmarknaden
uppnåtts?
• Har gatutidningarna bidragit till någon form av systemförändring?
StatusNot started

Participants