"Gudahagen" vid Ivösjön- bygd, by och religionsskifte i en dansk periferi

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Archaeology

Description

Villands härad i nordöstra Skåne präglas av en bruten terräng bestående av flera insjöar, slättland och bergiga höjdsträckningar med lövskog. Runt Ivösjön är kontrasterna särskilt tydliga, med jordbruk i dess södra del och bergiga ådalar med varierad ekonomi norr därom. En topografisk gräns går diagonalt över Råbelövssjön, Oppmannasjön och Ivösjön, med en tydlig höjning av landskapet norrut. Projektet inriktar sig på hela Ivösjöområdet med angränsande vattenflödesområden för att fånga de kontrastrika bygderna.
Syftet är att studera järnålderns och den tidiga medeltidens landskapsutnyttjande, samtidigt med politiska och ekonomiska förändringar som skedde. Skogsbygden verkar ha dragits in i dansk riksbildning relativt sent jämfört med västra Skåne. Samtidigt fanns lokala hierarkier som Rinkaby, Fjälkinge, Kjuge, Gualöv och Trolle (Östra) Ljungby.
I centrum för projektet står järnåldersgravfältet ”Gudahagen” i Näsums socken. Namnet är ett akademiskt påhitt från 1930-talet. Det hävdvunna namnen enligt Prästrelationerna från 1600-talet är ”Sankta Mariae kyrka”, ”Gamle kyrkogård med backar” och ”Kyrkebacken”. Marknamnet ”Kyrkotofterna” anger en plats för äldre bebyggelse i anslutning till gravfältet.
Från 2014 har mindre insatser gjorts i anslutning till gravplatsen i form av metalldetektering och georadarundersökningar. Föremål från vendeltid, vikingatid och äldre medeltid har hittats på en yta strax väster om höjden. Slagg från järnproduktion anger en möjlig ekonomisk tyngdpunkt för människorna på gränsen mellan skog och slätt. En gård och mindre bebyggelseenhet har legat vid en landningsplats vid Holjeån som föregått den historiskt kända byn.

Insatserna har bekostats av Ebbe Kocks Stiftelse, Berit Wallenbergs Stiftelse samt Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.

Layman's description

Villands härad i nordöstra Skåne präglas av en bruten terräng bestående av flera insjöar, slättland och bergiga höjdsträckningar med lövskog. Runt Ivösjön är kontrasterna särskilt tydliga, med jordbruk i dess södra del och bergiga ådalar med varierad ekonomi norr därom. En topografisk gräns går diagonalt över Råbelövssjön, Oppmannasjön och Ivösjön, med en tydlig höjning av landskapet norrut. Projektet inriktar sig på hela Ivösjöområdet med angränsande vattenflödesområden för att fånga de kontrastrika bygderna.
Syftet är att studera järnålderns och den tidiga medeltidens landskapsutnyttjande, samtidigt med politiska och ekonomiska förändringar som skedde. Skogsbygden verkar ha dragits in i dansk riksbildning relativt sent jämfört med västra Skåne. Samtidigt fanns lokala hierarkier som Rinkaby, Fjälkinge, Kjuge, Gualöv och Trolle (Östra) Ljungby.
I centrum för projektet står järnåldersgravfältet ”Gudahagen” i Näsums socken. Namnet är ett akademiskt påhitt från 1930-talet. Det hävdvunna namnen enligt Prästrelationerna från 1600-talet är ”Sankta Mariae kyrka”, ”Gamle kyrkogård med backar” och ”Kyrkebacken”. Marknamnet ”Kyrkotofterna” anger en plats för äldre bebyggelse i anslutning till gravfältet.
Från 2014 har mindre insatser gjorts i anslutning till gravplatsen i form av metalldetektering och georadarundersökningar. Föremål från vendeltid, vikingatid och äldre medeltid har hittats på en yta strax väster om höjden. Slagg från järnproduktion anger en möjlig ekonomisk tyngdpunkt för människorna på gränsen mellan skog och slätt. En gård och mindre bebyggelseenhet har legat vid en landningsplats vid Holjeån som föregått den historiskt kända byn.

Insatserna har bekostats av Ebbe Kocks Stiftelse, Berit Wallenbergs Stiftelse samt Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.
Short titleGudahagen vid Ivösjön
StatusActive
Effective start/end date2014/07/01 → …

Participants

Related research output

Mats Roslund, 2019, Tidens landskap: En vänbok till Anders Andrén. Lund: Nordic Academic Press, p. 165-167 3 p. (Stockholm Studies in Archaeology; vol. 77).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

View all (1)