Hälsoeffekter av restriktioner på grund av covid-19 – med fokus på fysisk aktivitet.

Project: ResearchClinical research

Description

Det övergripande syftet med detta projekt är att kartlägga och belysa hur personer upplever sin livssituation, fysiska aktivitet, hälsorelaterad livskvalitet, samt fysiska och mentala hälsa i samband med covid-19. Datainsamling sker via en digital enkät samt via fokusgrupps-intervjuer.
StatusActive
Effective start/end date2020/09/012021/12/31

Participants