Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige. En analyserande kunskapsöversikt

Project: Commissioned research

Description

Forum för levande historia har, på uppdrag av regeringen, satt igång ett projekt som går ut på att samla in vetenskaplig kunskap om rasism och främlingsfientlighet i Sveriges historia. Som ett led i det uppdraget har jag författat en rapport, där jag diskuterar hur svenska historiskt inriktade forskare har förhållit sig till och använt begrepp som "rasism", "främlingsfientlighet" och "rasifiering" - för att nämna några exempel. I rapporten går jag också igenom och analyserar den svenska historiskt inriktade forskning som har bedrivits om antisemitism, politiken mot samer, politiken mot romer och resande samt talare av finska och meänkieli, antikatolicism och islamofobi, Sveriges deltagande i slavhandel och slaveri samt andra koloniala projekt, afrofobi, rasistiska inslag i flyktings- och migrationspolitiken, den svenska rasforskningen, rashygienens och rasbiologins historia samt rasistiska inslag inom de organiserade politiska partiernas verksamhet. Fokus ligger på 1800- och 1900-talen, men i vissa fall går jag tillbaka till 1600-talet. Rapporten avslutas med en analyserande diskussion där jag argumenterar för att den historiskt inriktade forskningen i ökad utsträckning borde låta sig inspireras av de diskussioner om rasism och rasifiering som äger rum inom samhällsvetenskaperna.
StatusFinished
Effective start/end date2015/10/012016/04/15

Collaborative partners

Participants