Högskoleverkets kvalitetsbedömning av Lunds universitet, 1997: Organisering av samhällsvetenskapliga fakultetens självvärdering och författande av självvärderingsrapport (tillsammans med Hans Modig).

Project: Other

More filtering options