Home-made: The cultural dynamics of the inconspicuous.

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Humanities

Description

I de senare årens kulturforskning har fokus framförallt riktats mot snabba förändringar, rörlighet och fragmentering. I detta projekt vände vi uppmärksamheten mot de kulturella processer som skapar stabilitet och rutin i människors vardagsvärldar. Hur etableras en vana, hur förankras förhållningsmönster och värderingar i till synnes alldagliga handlingar? Här finns en spänningsfält mellan kulturell förnyelse och kontinuitet. Det är i vardagens oansenliga praktiker som långsamma förnyelse- och nedbrytningsprocesser kan resultera i plötsliga förändringar av sätt att tänka och handla. För detta studium vill vi återvända till ett klassiskt etnologiskt fält: hemmet - en arena där krav, ambitioner och traditioner konfronteras.
StatusFinished
Effective start/end date2006/01/012009/12/31

Participants