How to think about a place not yet: studies of affordance and site-based methods for the exploration of design professionals' expectations in urban development processes

Project: Dissertation

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Architecture

Description

In this work, theories of affordance and affect have, together with interventionist methods, been used to investigate design professionals’ expectations. Educational background, municipal and national planning directives, regional and global developmental demands, and other profession-related expectations are here considered to influence design professionals perception of places yet-to-be.

Layman's description

Denna avhandling handlar om hur gestaltande discipliner, med professionella designaktörer såsom planerare, arkitekter och designers, uppfattar potential för förändring av miljöer. Avhandlingens mål är att få en mer diversifierad bild av vad som influerar en designprocess, samt att, utan att förneka gestaltningsprofessioners kompetens, utmana vissa rådande antaganden om rationalitet i planeringsprocesser.
StatusFinished
Effective start/end date2012/09/012016/12/19

Participants