In the Shadows of War

Project: Research

Layman's description

Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och
syftar till att ge ett historiskt perspektiv på samhällets och rättsväsendets syn på människors utsatthet i krigshärjade och militärt ockuperade områden. I fokus står krigslagstiftningens utformning under 1600-talet samt de militära domstolarnas bedömning av soldaters våld mot civila i Skåne och Blekinge ca 1658-1700.
StatusFinished
Effective start/end date2009/01/012011/12/31

Participants