Innovation för minskad spridning av antimikrobiell resistens i barnomsorg, djursjukvård och livsmedel

Project: Research

Description

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett globalt hot mot människors och djurs hälsa. Minskad spridning av AMR är nödvändigt för att i framtiden kunna bota relativt enkla, men potentiellt dödliga infektioner. Överdriven och felaktig användning av antibiotika till människor och djur samt otillräcklig hygien i vården och livsmedelskedjan är några viktiga orsaker till utvecklingen och spridningen av AMR.
Vår vision är att minska spridning av smittämnen och AMR i samhället genom samverkande innovativa förebyggande åtgärder. Tre branscher som utgör ”hot-spots” för spridning av smitta och AMR i samhället har identifierats: barnomsorg, djursjukvård och livsmedelsproduktion. Projektets mål är nya kommersialiserbara förebyggande åtgärder i form av probiotika och hygienlösningar/-tjänster som bidrar till en sänkning av AMR i samhället. Effekterna av projektet förväntas bli säkrare livsmedel, minskad sjuklighet och bättre djurhälsa. Detta innebär sänkt antibiotikaförbrukning, vilket bidrar till minskad resistensutveckling i samhället och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
StatusFinished
Effective start/end date2018/11/052019/08/25

Collaborative partners

  • Lund University
  • Research Institutes of Sweden (RISE) (lead)
  • Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala
  • Swedish National Veterinary Institute

Participants

  • Löfström, Charlotta - Research Institutes of Sweden (RISE) (Researcher)
  • Jenny Schelin - Applied Microbiology (Researcher)
  • Bergström, Karin - Swedish National Veterinary Institute (Researcher)
  • Johansson, Todd - Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala (Researcher)