Integrerad laddning i lättare elbussar och -lastbilar

Project: Research

Layman's description

Arbetet rör utveckling, konstruktion och tillämpning av drivsystem och laddsystem för elektriska fordon. Arbetet utförs i nära samarbete med industrin, varav speciellt skall nämnas Coman AB, Sibbhultsverken AB, ÅF och i viss mån AB Volvo. Arbetet kommer att involvera demonstration av laddningsteknik i bussar och lastbilar i Mariestad, genom Mariestad's kommuns satsning "ElectriVillage".

Huvudhandledare: Mats Alaküla
Bitr. handledare: Bengt Simonsson
Bitr. handledare: Avo Reinap
StatusFinished
Effective start/end date2016/01/012018/07/01

Participants