Investeringar inom VA-branschen

Project: Research

Description

Studerar relationen mellan budget och utfall inom VA-branschen samt planerade investeringar. Frågeställningen handlar dels om hur transparent kommunerna är kring informationen om investeringar, dels om det finns skillnader som beror på vilken organisationsform som kommunen valt att bedriva verksamheten i.
StatusNot started

Participants